preskoči na sadržaj

Gimnazija Županja

 > Naslovnica
Novosti iz škole

RODITELJSKI SASTANAK TREĆIH RAZREDA

Autor: Goran Knez, 6. 11. 2017. 14:08

U četvrtak 9. studenoga 2017. u 17:30h u amfiteatru Gimnazije Županja održat će se drugi roditeljski sastanak trećih razreda s dnevnim redom:

  1. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole
  2. Prezentacije mogućih destinacija
  3. Različito (pitanja, prijedlozi...)

Razrednici:  Jadranka Didović, Ilija Mikulić, Katarina Berać Vuić i Goran Knez

 [više]

ZAMJENE

Autor: Goran Knez, 3. 11. 2017. 18:32

Objavljene su izmjene u redoslijedu sati za utorak 7. studenog 2017. i srijedu 8. studenog 2017. za 3.B i 3.C razred.
 

Objavljene su zamjene za profesora Željka Begovića za srijedu 8. studenoga 2017. godine.

 [više]

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA

Autor: Mirjana Perić, 30. 10. 2017. 08:15

GIMNAZIJA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42, ŽUPANJA

KLASA: 112-01/17-01/4

URBROJ: 2212-13-04-17-1

Županja, 30.10. 2017. 
 
Na temelju čl. 126 st. 1. i čl. 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 ), čl. 41.  Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ) i čl. 89 Statuta Škole, Školski odbor Gimnazije Županja raspisuje  NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 
 
Za ravnatelja škole može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i sljedeće uvjete: 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: - sveučilišni diplomski studij ili - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili - specijalistički diplomski stručni studij 2. uvjete propisane čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 3. najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju: - životopis - diplomu - domovnicu - dokaz o položenom stručnom ispitu ( za kandidate koji su ga dužni polagati sukladno čl. 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) - dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - dokaz o stažu osiguranja ( potvrda ili elektronički zapis HZMO ) - dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( potvrda školske ustanove o  vrsti i trajanju posla ) - uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana ). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina. Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici  na adresu GIMNAZIJA ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 42, 32270 ŽUPANJA s naznakom " natječaj – ne otvaraj ".Izrazi navedeni u ovom tekstu glede rodne pripadnosti, neutralni su i odnose se na oba spola. 
                                                     Predsjednik Školskog odbora:                                                                                        Ivica Živković, dipl. kateheta 
 

 [više]

OBAVIJEST

Autor: Goran Knez, 8. 9. 2017. 21:10

Svim učenicima su poslani pristupni podaci za stranicu rasporeda i aplikaciju EduPage na webmail.skole.hr.  Više pročitajte u sadržaju obavijesti.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
17.11.2017. 11:45
Danas se obilježava 25. rođendan interneta u Republici Hrvatskoj
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u petak, 17. studenoga 2017. godine obilježavaju 25 godina interneta u Republici Hrvatskoj. Svečanost se održava pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

15.11.2017. 16:27
CARNetu i Srcu dodijeljene Povelje Republike Hrvatske
Odlukom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar Kitarović, Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet i Sveučilišnom računskom centru (Srce) Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene su danas Povelje Republike Hrvatske.

10.11.2017. 13:58
Završio CUC 2017, najveća nacionalna konferencija o obrazovanju
U Dubrovniku je danas zatvorena 19. CARNetova korisnička konferencija CUC 2017 – najveća konferencija o obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Gotovo 1.100 sudionika, od čega 650 učitelja, pratilo je CARNetovu konferenciju koja se ove godine održala pod nazivom “Povezani znanjem (… 25 godina)“. 


CMS za škole logo
Gimnazija Županja / Veliki kraj 42, HR-32270 Županja / gimnazija-zupanja.skole.hr / ured@gimnazija-zupanja.skole.hr
preskoči na navigaciju