preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
RASPORED SATI
UPUTE ZA KORIŠTENJE TABLETA

VRIJEME

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

VAŽNI DOKUMENTI
Brojač posjeta
Ispis statistike od 4. 9. 2020.

Ukupno: 70190
Ovaj mjesec: 6394
Ovaj tjedan: 1408
Danas: 47
Posredovanje za povremeni rad učenika

POSREDOVANJE ZA POVREMENI RAD REDOVITIH UČENIKA

GIMNAZIJE ŽUPANJA

(učenički servis)

Temeljem Potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Uprave za tržište rada i zapošljavanje: KLASA:102-02/19-01/12, URBROJ::524-04-01-02/2-20-2 od 10.veljače 2020. a u skladu s Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“ broj: 28/19), Gimnazija Županja, Županja kao ovlašteni posrednik, obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika Gimnazije Županja isključivo za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Trajanje odmora učenika propisuje ministar nadležan za obrazovanje za svaku školsku godinu, a što se utvrđuje i godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom za svaku školsku godinu.

Uvjeti za upis u učenički servis:

 1. Navršenih 15 godina života
 2. Popunjena upisnica
 3. Potvrda o statusu redovitog učenika za tekuću školsku godinu
 4. 2  fotografije (2,5x3,5 cm)
 5. Suglasnost i preslika osobne iskaznice zakonskog zastupnika (za maloljetne učenike) 
 • Članska iskaznica vrijedi tijekom obrazovanja uz obvezno predočenje potvrde o statusu redovitog učenika za tekuću školsku godinu u svrhu produženja.
 • Ukoliko učenik izgubi člansku iskaznicu, potrebno je donijeti potvrdu o redovitom statusu učenika za tekuću školsku godinu te će se izdati duplikat članske iskaznice.

Za izdavanje ugovora o povremenom radu redovitog učenika potrebni su:

 • Članska iskaznica
 • Podatci o poslodavcu-naručitelju (obrazac)
 • Podatci o vrsti posla i datumu početka rada (obrazac)
 • UPUTNICU od poslodavca
 • Suglasnost zakonskog zastupnika (za maloljetne učenike)
 • Preslika osobne iskaznice učenika ili zakonskog zastupnika (za maloljetne učenike)
 • Preslika žiro računa

Sklapanje ugovora i ispostava računa

 • Škola izdaje ugovor učeniku prije početka rada. Ugovori se podižu tijekom školskih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola. Najranije podizanje ugovora je tjedan dana prije početka praznika.
 • Ugovor se ne može izdavati retroaktivno.
 • Kod podizanja ugovora, učenik je obvezan predočiti člansku iskaznicu, suglasnost roditelja za maloljetnog učenika, Uputnicu kojom poslodavac daje privolu za zapošljavanje učenika, privolu korištenja osobnih podataka za punoljetnu osobu(obrasci se mogu  preuzeti u školi ili na web stranici škole)
 • Ugovor sklapa učenik s naručiteljem uz posredovanje škole.
 • Ukoliko je učenik maloljetan sklapa ugovor uz supotpis zakonskog zastupnika (roditelja/skrbnika)
 • Ugovor se izdaje u četiri istovjetna primjerka
 • Ugovori ostaju kod naručitelja do završetka rada kada je naručitelj dužan dopuniti ugovore s datumom završetka rada, stvarnim brojem sati, cijenom sata rada i iznosom neto zarade učenika, te potpisati i ovjeriti navedenu dopunu ugovora.
 • Poslodavac je dužan dopuniti i ovjeriti ugovor u roku od 15 dana nakon obavljenog posla.
 • Cijena sata rada se utvrđuje prema dogovoru poslodavca i učenika.
 • Naručitelj, odnosno učenik, ugovor ispunjen sa svim potrebnim podacima, potpisima  i ovjeren pečatom, nakon završetka  rada, dostavlja u školu na obradu odnosno obračun.
 • Posrednik na temelju ispravno dopunjenog i ovjerenog ugovora ispostavlja račun uvećan za 5% (posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima), 0,5%  (posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu) i za 10 %  naknada za posrednika.
 • Naručitelj je obvezan u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa doznačiti iznos računa na žiro račun posrednika a nakon toga škola vrši isplatu učeniku na njegov tekući ili žiro račun. 

Napomena:

Naručiteljima i učenicima koji  se ne budu pridržavali svih gore navedenih uputa i pravila servis ubuduće neće  izdavati ugovore.

Učenik kojem je izdan ugovor, a iz nekog razloga nije mogao doći na rad ili nije započeo s radom, dužan je odmah ili najkasnije u roku od tri dana od dana podizanja isti otkazati i vratiti sve primjerke na poništenje. Ako ih je predao naručitelju tada ih treba vratiti naručitelj.

Posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika:

Maloljetni učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („Narodne novine“, broj: 93/14. i 127/17), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine“, broj: 28/19.), Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („Narodne novine“, broj: 89/15.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“ broj: 62/10.).

Sukladno navedenim zakonskim propisima:

 • Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.
 • Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.
 • Između dva uzastopna radna dana maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.
 • Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno.
 • Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati prije podne.
 • Zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada i poslovi koji su utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa u povećanom trajanju sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj: 5/84.) i Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“, broj: 71/99.),
 • Zabranjen je rad maloljetnicima na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje.
 • Zabranjen je rad na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima kao i na drugim poslovima koji potencijalno mogu ugroziti ćudorednost maloljetnika.

Sukladno čl. 2. Pravilnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izdaje poslodavac sukladno čl. 3. istog Pravilnika.

Ostali uvjeti za povremeni rad redovitih učenika:

 • Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
 • Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
 • Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
 • Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
 • Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
 • Naknada za posrednika u visini od 10% od iznosa učenikove zarade može se naplatiti samo od naručitelja (poslodavca) i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.
 • Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro računa.

Obrasci za posredovanje u zapošljavanju učenika

 

 e-Dnevnik

OGLASNA PLOČA

ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLE

 

Priloženi dokumenti:
EU PROJEKT Gimnazija Zupanja.pdf


DRAMA GROUP ŽUGI


Brošura za roditelje


KNJIGE I ČASOPISI


KORISNE POVEZNICE

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju